vem ska ha vad

Gäller det registrering av kull?
Ska du registrera kattungar och rekvirera stamtavlor från SVERAK ska du fylla i en registreringsanmälan (finns på minakatter som kräver inloggning med medlemsnummer eller bankID).
Är det kattens första kull bifoga även kopior på normal testikelstatus (utfärdad efter 6 månads ålder), navelbråcksintyg samt intyg på id-märkning.
Är katten vit (EMS-kod w) så ska du även bifoga veterinärintyg på att den är hörande.

Läs gärna igenom SVERAKs latkatt inför registrering så du inte glömmer något.

Stamtavlorna skall betalas i förskott till SVERAK och kvitto (utskrift från internetbank fungerar) skall bifogas.

Registreringsanmälan i två originalexemplar skickas till Wendy, som vidarebefordrar den till SVERAK.

Ska du söka stamnamn?
Stamnamnsansökan hämtar du HÄR och den ska skickas in i två exemplar till Wendy.
Kvittokopia på ansökningsavgiften ska bifogas.

Detta skickas till:
Wendy Mörk
Äppelgatan 7
247 61 Veberöd
073-205 58 11
wendy@veberod.com

Gäller det medlemskap i klubben?
Ingen tidning?
Har du inte fått någon tidning, eller har bytt adress?
Medlemskapet?
Har du några frågor eller funderingar kring medlemskapet?
Som medlem får du:
* Ställa ut din katt på SVERAK och FIFe utställningar
* Registrera kattungar
* 6 nummer av Förbundstidningen Våra Katter, SVERAKs tidning
* Medverka på klubbarrangemang

Medlemskapet gäller kalenderår.
Sätt in medlemsavgiften på postgiro 60 44 82-0
ange tydligt namn, adress och telefonnummer, ev. e-mail samt vilken/vilka ras/raser du har.
Får du inte plats med all info du vill skicka, så skicka ett mail till Marit.

Medlemsavgiften för 2019 är
Huvudmedlem: 300:-
Ny huvudmedlem efter 1/8: 200:- (gäller endast en gång)
Huvudmedlem, kattungeköpare: 200:- (När en medlem i FMK betalar in medlemsavgiften för en av sina kattungeköpare, gäller kattungeköparens första medlemsår)
Familjemedlem: 75:- (boende i samma hushåll som en huvudmedlem)
Huvudmedlem boende utanför Sverige: 400:-

Marit Prahl
Ympningsvägen 33
247 63 Veberöd
070-948 22 86
marit@romele.com

Utställningsanmälan och anmälan om titeltagning

Rut hjälper dig om du har några frågor kring utställning och anmälan dit. Numera anmäler man oftast online via minakatter men om du skulle behöva skicka en blankett (finns HÄR) görs det via mail till:

Rut Sloberg
rutsloberg@telia.com

Titeltagning:
På de svenska utställningarna går titeln in automatisk och kommer så småningom in i FindUs.

Om din katt har tagit titel utomlands, eller om du av någon orsak inte fått den införd på en svensk utställning så ska du ta kopior (alternativt skannar in eller ta foto) på alla bedömningssedlarna och skickar dem till Rut för kontroll.
Rut meddelar sedan SVERAK så titeln blir införd.

Notera följande i ditt mail:
– Vilken titel det är
– Datum och plats för titeltagningen
– Kattens fulla namn och färg (EMS-kod)
– Registreringsnummer
– Ägare