vem ska ha vad

Gäller det registrering av kull?
Ska du registrera kattungar och rekvirera stamtavlor från SVERAK ska du fylla i en registreringsanmälan (finns HÄR).
Är det kattens första kull bifoga även kopior på normal testikelstatus (utfärdad efter 6 månads ålder), navelbråcksintyg samt intyg på id-märkning.
Är katten vit (EMS-kod w) så ska du även bifoga veterinärintyg på att den är hörande.

Läs gärna igenom SVERAKs latkatt inför registrering så du inte glömmer något.

Stamtavlorna skall betalas i förskott till SVERAK och kvitto (utskrift från internetbank fungerar) skall bifogas.

Registreringsanmälan i två originalexemplar skickas till Wendy, som vidarebefordrar den till SVERAK.

Ska du söka stamnamn?
Stamnamnsansökan hämtar du HÄR och den ska skickas in i två exemplar till Wendy.
Kvittokopia på ansökningsavgiften ska bifogas.

Detta skickas till:
Wendy Mörk
Äppelgatan 7
247 61 Veberöd
073-205 58 11
wendy@veberod.com

Gäller det medlemskap i klubben?
Ingen tidning?
Har du inte fått någon tidning, eller har bytt adress?
Medlemskapet?
Har du några frågor eller funderingar kring medlemskapet?
Som medlem får du:
* Ställa ut din katt på SVERAK och FIFe utställningar
* Registrera kattungar
* 6 nummer av Förbundstidningen Våra Katter, SVERAKs tidning
* Medverka på klubbarrangemang

Medlemskapet gäller kalenderår.
Sätt in medlemsavgiften på postgiro 60 44 82-0
ange tydligt namn, adress och telefonnummer, ev. e-mail samt vilken/vilka ras/raser du har.
Får du inte plats med all info du vill skicka, så skicka ett mail till Marit.

Medlemsavgiften för 2019 är
Huvudmedlem: 300:-
Ny huvudmedlem efter 1/8: 200:- (gäller endast en gång)
Huvudmedlem, kattungeköpare: 200:- (När en medlem i FMK betalar in medlemsavgiften för en av sina kattungeköpare, gäller kattungeköparens första medlemsår)
Familjemedlem: 75:- (boende i samma hushåll som en huvudmedlem)
Huvudmedlem boende utanför Sverige: 400:-

Marit Prahl
Ympningsvägen 33
247 63 Veberöd
070-948 22 86
marit@romele.com

Utställningsanmälan

Anne hjälper dig om du har några frågor kring utställning och anmälan dit. Numera anmäler man oftast online via minakatter men om du skulle behöva skicka en blankett (finns HÄR) görs det via mail till:

Anne Nordström
Malenas Väg 19
245 63 Hjärup
anne@pia-pizzis.se