bli medlem

Vill du bli medlem hos Föreningen Mästerkatten?

Som medlem får du:
* Ställa ut din katt på SVERAK och FIFe utställningar
* Registrera kattungar
* 6 nummer av Förbundstidningen Våra Katter, SVERAKs tidning
* Medverka på klubbarrangemang

Medlemskapet gäller kalenderår.
Sätt in medlemsavgiften på postgiro 60 44 82-0
ange tydligt namn, adress och telefonnummer, ev. e-mail samt vilken/vilka ras/raser du har.
Får du inte plats med all info du vill skicka, så skicka ett mail till Marit.

Medlemsavgiften för 2019 är
Huvudmedlem: 300:-
Ny huvudmedlem efter 1/8: 200:-  (gäller endast en gång)
Huvudmedlem, kattungeköpare: 200:- (När en medlem i FMK betalar in medlemsavgiften för en av sina kattungeköpare, gäller kattungeköparens första medlemsår)
Familjemedlem: 75:- (boende i samma hushåll som en huvudmedlem)
Huvudmedlem boende utanför Sverige: 400:-

Marit Prahl
Ympningsvägen 33
247 63 Veberöd
070-948 22 86
marit@romele.com