Hem Medlemsinfo Styrelsen

Stamtavlerekvisitioner och ansökningar om att göra diplomeringstest skickas till avelssekreteraren, Wendy Mörk.
Henne kan du också kontakta om du behöver intyg att kattungarna är under registrering eller om du har frågor runt kullregistreringar och avel.

Eventuella utställningsanmälningar på papper skickas till utställningssekreteraren, Anne Nordström.
Det går bra att skanna in och skicka via email.

Anne besvarar alla frågor som rör utställning.

Tänk på att använda de senaste blanketterna och gärna kontrollera på SVERAKs hemsida om det kommit någon ny sedan senast

 

Läs mer...